Accessed

times


Updated
2024-02-17book_kmv2.jpgTexter om arkeologisk kulturmiljövård:

historia, praktik och identitetspolitik


Från en forskarskola med stöd av Forskningsrådsnämnden och Riksantikvarieämbetet


Fredrik Fahlander, Kristian Kristiansen, Jarl Nordbladh (Red)

GOTARC. Serie C, 41, Göteborg: Inst. för arkeologi, 2000Texterna i denna antologi är ett urval av artiklar producerade i samband med en nationell forskarkurs i arkeologisk kulturmiljövård under 1996-98. De behandlar frågor rörande identitet, kulturmiljövårdens (idé)historia, samt dess praktiska och politiska implikationer.

Kursen vände sig till doktorander och arkeologer från hela landet och anordnades av institutionen för arkeologi i Göteborg med stöd av Forskningsrådsnämnden och Riksantikvarieämbetet.


Download the book here!INNEHÅLL


I. Etnicitet och identitetspolitik


Ing-Marie Back Danielsson. Om Pettersson, samiska trummor och Hitlers bunker. Bland annat


Lasse Bengtsson. Det mångkulturella Sverige.


Betty Ann Munkenberg. Sveriges kulturarv, ett mångkulturellt arv?


Marie Svedin. Röda stugor och förortens blå betong


II. Kulturmiljövårdens (idé)historia


Agneta Gustafsson. Kulturmiljövårdens historia


Karl Hellervik. Varför bör kulturarvet bevaras? 1900-talets svenska bevarandeargumentation


Eva Carlsson. Statens historia eller folkets kultur?


Lillian Rathje. Kulturmiljövårdens begrepp och värde


III. Kulturmiljövård i praktiken


Anna Källen. Att Bevara Eller Icke Bevara


Margareta Bergvall. Dualismen i Landskapet.


Martina Franke. Samlade och sparade minnen


Cecilia Åqvist. Den Svenska Modellen.


Raimond Thörn. Kulturmiljövård. Helhetssyn, teori och praktik