Accessed

times


Updated
2024-02-17Spåren av de små: Arkeologiska perspektiv på barn och barndom

Fredrik Fahlander (Red)
Stockholm Studies in Archaeology 54, 2011


Från att länge ha varit en försummad kategori i arkeologi och historia böjar nu barn och barndomsstudier bli ett etablerat forskningsfält. Föreliggande antologi har ambitionen att ta ett samlat grepp över var forskningen står idag och med olika fallstudier visa på dessa studiers potential att säga oss något nytt och intressant om förmoderna samhällen. Antologin inleds med en bakgrund till forskningen kring barn och barndom, dess definitionsproblem och centrala begrepp. Den andra delen av boken består av ett antal fallstudier av arkeologer, osteologer och antikvetare vars exempel spänner från mesolitisk till historisk tid.


Innehåll

Förord

Bilder av barn och barndom
Fredrik Fahlander

Hjälmbärarnas barn: Gravkontext och aktörer i berättartraditionens tjänst
Lotta Mejsholm

Från tand till kammargrav: Om att vara barn, att bli stor och att dö i en hög
Ulf Fransson

Vem är flickan i graven bredvid? Konstruktion av kvinnlig barndom under vikingatid på Gotland
Susanne Thedéen

Toys, Play and Swaddling: Indications of early childhood in ancient Greece
Maria Stilund Sommer

Barn i mossar
Sophie Bergerbrant

Mesolitisk barndom: Att vara liten på Skateholm
Fredrik Fahlander

Barnens ben
Anna Kjellström

Om författarna

Ladda ner hela boken