Accessed

times


Updated
2024-02-17 

book_arktext.jpgArkeologiska Texter.

Trendanalyser av Nordisk periodica

 

Eds: P. Cornell, F. Fahlander & K. Kristiansen

Gotarc Serie C, no 21, Göteborg: Institutionen för arkeologi

 


Hur lång är medellivslängden för en referens?

Vem eller vilka leder den arkeologiska debatten?

På vilka sätt visar sig genderstrukturerna i de arkeologiska tidskrifterna?

I vilken omfattning behandlas kulturmiljövårdsfrågorna?

 

Dessa med flera frågor försöker artikelförfattarna i denna antologi att belysa

och besvara genom kvalitativa och kvantitativa trendanalyser av

nordisk arkeologisk periodika.

 

 

Download full book here!

 

 

INNEHÅLL

 

Tendensen med den fallande kurvan. En studie i den skenbara jämlikhetens namn

D. Kresa & L. Lövkvist ……………………………………...………...….. 1

 

Kulturmiljövård och arkeologi. Parallell eller paradox.

A-L. Gerdin, M. Jerkemark & C. Åström ……………………...………...…. 19

 

Kulturmiljövård. En angelägenhet bara för kulturmiljövårdssektorn?

S. Bergsten, T. Bergstrand, S. Nilsson & U. Viking ....……………...…...… 33

 

Fornvännen - förändring i sikte? En studie av tidskriftens karaktär.

M-L. Flagmeier, J. Jansen, C. Jonsson & A-K. Lundell ……………...…..… 41

 

De demokratiska fornförmedlarna. En analys av Fornvännen med geografiska förtecken.     

M. Sandin, K. Croona, J. Dahnberg, M. Jensen & G. Olsson …………....….. 57

 

”Den långa sömnen” i Dansk arkeologi? En analys av tidskriften Aarbøger for Nordisk Oldkyndiged og Historie.

A-C. Hajdu Rafis, C. Heimann, D. Persson, H-B. Persson & K. Ullgren ...... 67

 

Forum för debatt? Teori & metod i Arkeologisk periodica.

L. Berglund, F. Fahlander & J. Gröndahl …………………...……………. 85

 

MLUHM under lupp. En analys av trender inom arkeologin, baserad på tidskriften ‘Meddelanden från Lunds universitets historiska museum’

A. Andreasson, A. Aulin, K. Berggren, M. Johansson & A. Lappi ………..... 95

 

Bortom text. En trend- och tendensanalys av gender & illustrationer i KUML 1951-1990.

S. Adlerberth, Å. Fredell, H. Gudmunsdottir, S. Orsenmark & A. Raidl …. 109

 

Att välja ämne... Om arkeologiska CD-uppsatsers ämnesinriktning

D. Bäckström, S. Lennartsson, U. Gyllensvan & A. Hennius ………...…… 129