Accessed

times


Updated
2024-02-17

Digitala bilder för forskning och publik


Projektets syftar till att dokumentera ett urval av hällristningar i området utanför Enköping genom en kombination av två- och tredimensionella metoder. Genom att dokumentera hela hällen i olika upplösningsgrad fångar metoden mer information än vad traditionella metoder förmår och svarar bättre mot forskningens behov av detaljerade analyser av både klippan och bilderna. Den tredimensionella dokumentationen utgör även en grund för en icke-invasiv visualisering och publikt tillgängliggörande av hällristningarna utan att de behöver målas i. Genom augmented reality teknik (förstärkt verklighet) kan bilderna istället upplevas genom kameran på̊ en smartphone som sveps över hällen.

Projektet är initierat av Fredrik Fahlander och är ett samarbete mellan Stockholms universitet, Svenskt hällristningsforskningsarkiv (SHFA) och Botark.Project time table: 2020-21,
Project financing: Forskning och utveckling (FoU), RAÄ.
Read the report from the project (in Swedish) here

Beställ ett tryckt exemplar från Publit här